Allasterapia

Hoidot
Allasterapia

Allasterapiassa käytetään hyväksi veden nostetta suhteessa kehon muotoon ja ominaispainoon. Otamme huomioon myös veden lämpötilan vaikutukset. Allasterapiaa toteutetaan niin lapsi- kuin aikuiskuntoutujille esim. CP-vammaisille ja aivoverenkiertohäiriö asiakkaille. Allasterapia mahdollistaa sellaisia toimintoja sekä liikkeitä, jotka voivat muuten olla haastavia tai mahdottomia muualla kuin altaalla. Esimerkiksi kävely kuivalla maalla voi olla hyvin haasteellista, mutta vedessä se voi onnistua, jolloin myös kävelytekniikan harjoittaminen mahdollistuu. Allasterapiassa voidaan harjoitella mm. hengitys- ja verenkiertoelimistöä, tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita sekä hyviä nivelliikkuvuuksia. Tasapainon harjoittaminen ja ylläpitäminen onnistuu hyvin vedessä esim. Parkinson, MS ja reuma-asiakkailla. Allasterapioita toteutamme mm. Raksilassa, Raatissa, Zimmarissa ja Vesi-Jatulissa.

HALLIWICK-MENETELMÄ
Menetelmän on kehittänyt James MacMillan. Tässä erikoismenetelmässä käydään läpi toteuttamisprosessi, joka opettaa käyttämään hyväksi veden nostetta suhteessa kehon muotoon ja ominaispainoon. Tavoitteena on, että liikuntarajoitteinen henkilö oppii saavuttamaan tasapainon ja tulee toimeen omatoimisesti vedessä mieluiten ilman apuvälineitä ja käyttäen hänelle sopivaa yksilöllistä uintityyliä. Menetelmä sisältää kymmenen kohtaa, jotka perustuvat fysiikan lakeihin.

http://halliwick.org/