Apuvälinetarpeen suunnittelu

Hoidot
Apuvälinetarpeen suunnittelu Apuvälinetarpeen suunnittelu

Apuvälinearvioinnissa on otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset. Siten arvio on usein hyvä tehdä käyttäjän toimintaympäristössä tai moniammatillisesti niin, että arvioon osallistuu toimintaympäristön tuntevia ammattilaisia, kuten kotihoito tai oma terapeutti.

Asiantuntijoiden arviointi kohdistuu

  • potilaan toimintakykyyn
  • toimintakykyä mahdollistaviin ja rajoittaviin tekijöihin potilaan toimintaympäristöissä
  • minkälaisin apuvälineratkaisuin voidaan toimintakykyyn myönteisesti vaikuttaa

Apuvälinealan asiantuntijan ammatilliseen osaamiseen kuuluvat toimintakyvyn arviointi ja apuvälinetietous.