Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hoidot
Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Yleisin huimausta aiheuttava sairaus on hyvänlaatuinen asentohuimaus. Huimaus liittyy asennon muutoksiin, missä oireena kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus. Asentoja joissa oireet esiintyvät voivat olla mm. makuulle meno, kyljen kääntäminen tai pään taivuttaminen eteenpäin. Oireisiin voi liittyä pahoinvointia, jopa oksennusta. Oireiden taustalla on sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka antaa sisäkorvalle väärää informaatiota pään liikkeistä. Hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidoilla.

Fysioterapiassa teemme asiakkaalle alkuhaastattelun sekä testit, jonka jälkeen voimme varmistua, onko kyseessä hyvänlaatuinen asentohuimaus. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa teemme tarvittavat hoidot ja ohjaamme asiakkaalle kotihoito-ohjeet.

Lisätietoa