Lasten ja nuorten terapia

Hoidot
Lasten ja nuorten terapia

Lapsi tai nuori voi hakeutua fysioterapiaan monesta eri syystä. Syinä voivat olla esimerkiksi ryhtivirheet, raajojen asentovirheet tai muut tuki- ja liikuntaelinten ongelmat, kehitysviivästymä, trauman jälkitila tai neurologinen sairaus kuten CP-vamma. Lasten neurologinen fysioterapia on useimmiten lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin lapsi tai nuori saa fysioterapian Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamana. Fysioterapeutin tapaamiseen voi myös tulla ilman lähetettä.