Neurologinen fysioterapia

Hoidot
Neurologinen fysioterapia Neurologinen fysioterapia

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita. Fysioterapiassa kuntoutamme mm. aivoverenkiertohäiriöiden jälkitiloja, selkäydinvammaisia, CP-vammaisia henkilöitä ja erilaisia lihastauteja, MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia. Lapsien ja nuorten kohdalla syynä voi lisäksi olla kehitysviivästymä. Vastasyntyneiden, lasten ja nuorten fysioterapiassa tunnemme normaalin psykomotorisen kehityksen ja sen muutokset eri ikäkausina sekä vamman ja sairauden aiheuttamat muutokset kehitykseen. Poikkeava tai viivästynyt liikkumisen kehitys vaikuttaa lapsella vahvasti kokonaiskehitykseen.

Fysioterapiassa tavoitteena on parantaa ja/tai ylläpitää asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä auttaen asiakasta kokemaan mahdollisimman monipuolisia sekä normaaleja liikemalleja. Fysioterapian alussa arvioidaan kokonaistilannetta, jonka pohjalta luomme tavoitteet terapialle yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollisesti hänen omaisiensa kanssa. Terapiat voidaan toteuttaa Fysiopalvelu Knuuttila&Sariaksen tiloissa ja myös muualla kuten esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa. Yksilöterapian lisäksi fysioterapiaan kuuluu olennaisena osana apuvälineasioiden hoito ja perheen sekä muun toimintaympäristön ohjaaminen ja ohjeistus. Fysioterapeuttimme tekevät tiiviisti yhteistyötä kuntoutukseen olennaisesti liittyvien tahojen kanssa kuten hoitovastuuyksikkö, perhe ja koulu.

Neurologinen fysioterapia voi käytännössä olla esimerkiksi käden toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyharjoittelua. Fysioterapian toteutuksessa voidaan käyttää mm. painokevennettyä kävelyharjoittelua LiteGaitilla tai Tymo -tasapainoharjoitteluvälinettä. Fysioterapia voidaan myös toteuttaa allasterapiana. Neurologisen fysioterapian toteutuksessa voidaan joillakin asiakkailla käyttää tukena lisäksi lymfaterapiaa. Lisäksi voimme tarpeen mukaan tehdä yhteistyötä OMT-fysioterapeuttimme kanssa mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien ongelmissa. Yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa arvioimme apuvälinetarvetta sekä olemme mukana valitsemassa ja sovittamassa kuntoutujan tarvitsemia itsenäisyyttä ja elämänlaatua sekä liikkumista ja päivittäisiä toimintoja parantavia apuvälineitä.

Kuten aikuisten, myös lasten fysioterapian lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne ja voimavarat. Neurologinen fysioterapia on yleensä lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin fysioterapia tapahtuu Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamana. Meille fysioterapiaan voi tulla aina myös ilman lähetettä.