Purentaongelmat

Hoidot
Purentaongelmat

Purentaelimistö koostuu leukaluista nivelineen, hampaistosta, puremalihaksista sekä huulista, kielestä ja poskista. Tämän alueen sairauksia ja kiputiloja nimitetään purentaelimistön toimintahäiriöksi (temporomandibular disorder, TMD).

Purentahäiriöiden oireita ovat mm. leukanivelten, hampaiden ja purentalihasten kivut, kasvojen ja pään säryt, hampaiden narskuttelu tai tiukka yhteen pureminen (bruksismi), leukanivelen äänet tai vaikkapa puheentuoton häiriöt. Purentaelimen toimintahäiriöille altistavia tekijöitä ovat mm. purentavirheet (avo-, risti-, kärki- ja syväpurenta), hampaiden narskuttelu (bruksismi), stressi (hampaiden pureminen yhteen), reumasairaudet, pään ja niskan vammat ja iskut sekä ryhtivirheet.

Fysioterapian tavoitteena on lievittää kipuja ja rentouttaa purentalihaksia. Fysioterapia on osa kokonaisvaltaista purennan hoitoa jolla autetaan vähentämään lihaksiin ja niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja palauttamaan normaalia toimintaa. Paras hoitotulos saadaan tiiviillä moniammatillisella yhteistyöllä.

Purentaongelmien fysioterapia sisältää tarpeen mukaan mm. erilaisia pehmytkudos- ja nivelliikkuvuutta lisääviä mobilisaatiokäsittelyjä, lämpö- ja kipusähköhoitoja kivun lievittämiseksi ja rentouden lisäämiseksi sekä akupunktiota ja rentoutus- ja kotiharjoitusohjausta.